Tutkimushankkeen esittely

Hoivaa ja väkivaltaa ajatellaan usein toisilleen vastakkaisina maailmoina – ja kuitenkin omaishoivatilanteissakin esiintyy väkivaltaa. Julkinen hoivapolitiikka ja hoivan tutkimus eivät toistaiseksi ole riittävässä määrin tunnistaneet omaishoitoon liittyviä uhkatilanteita: omaishoidon tukeen esimerkiksi ei kuulu toimintamallia väkivaltaan puuttumiseksi. Omaishoitajat itse ovat alkaneet nostaa aihetta esiin yhdistysten tekemän ehkäisevän väkivaltatyön kautta. Tietoisuus ilmiöstä on siten kasvamassa ja monet omaishoitajat pohtivat omaa arkeaan tästä näkökulmasta.

Varjoja paratiisissa -tutkimus tarkastelee hoivan vaikeita tunteita, uhkaavia tilanteita ja väkivaltaa omaishoitajien kertomana. Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla arjessaan uhkaavia tilanteita kokeneita omaishoitajia.

Tutkimus haastaa tunnistamaan hoivan jännitteisenä suhteena ja elämäntilanteena, johon toisinaan nivoutuu vakaviakin ongelmia. Näihin ongelmiin on kyettävä vastaamaan, jotta omaishoidon lisääminen olisi sosiaalisesti kestävä yhteiskuntapoliittinen tavoite. Tutkimuksen tulosten valossa on mahdollista myös pohtia sitä, millaista toimijuutta omaishoitajilla voi olla kaltoinkohtelun ehkäisyssä. Tutkimus pyrkii osaltaan lisäämään tietoisuutta perheiden avun tarpeista, jotteivat perheen jäisi yksin selviytymään vaikeisiin elämäntilanteisiin.

Toteutan tutkimuksen yhteistyössä Tampereen Seudun Omaishoitajat Ry:n ja sen Ei saa ravistaa -hankkeen kanssa.

Tutkimushanketta rahoittaa Alli Paasikiven Säätiö.