Tutkija

Liina Sointu


Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteilijä ja sosiaalipoliitikko. Minua kiinnostavat ihmisten arkiset vastuut ja toimijuus hoivassa ja hoidossa suomalaisessa hyvinvointivaltiossa. Olen tutkinut näitä vastuita niin iäkkäiden omaishoivaajien kuin lastensa julkista terveysturvaa yksityisin vakuutuksin täydentävien vanhempien arjen näkökulmasta. 

Olen tutkinut omaishoivaa jo pidemmän aikaa ja vuonna 2016 väittelin sosiaalipolitiikan alaan kuuluvalla väitöskirjallani Hoiva suhteessa: tutkimus puolisoaan hoivaavien arjesta. Syksyllä 2019 käynnistän Varjoja paratiisissa -tutkimuksen, jonka teemojen äärelle päädyin väitöskirjan ja sen synnyttämien keskustelujen myötä. 

Kuulun Tampereen yliopistossa toimivaan OMAgroup-tutkimusryhmään.


Julkaisuja

Sointu , L., Lehtonen, T-K. & Häikiö, L. (2020) The Public, the Private and the Changing Expectations for Everyday Welfare Services: The Case of Finnish Parents Seeking Private Health Care for their Children. Social Policy & Society. 10.1017/S1474746420000287 

Karsio, O., Näre, L., Olakivi, A., Sointu, L. & Zechner, M. (2020) Vanhuus, vaiva ja tasa-arvo. Teoksessa Kantola, J. ; Koskinen-Sandberg, P. & Ylöstalo, H. (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia : talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus, 227-242.

Sointu, L. (2018) Slipping into ‘that nurse’s dress’: Caring as affective practice in mixed-sex couples’ relationships. Teoksessa Tuula Juvonen & Marjo Kolehmainen (toim.): Affective Inequalities in Intimate Relationships. Lontoo: Routledge, 95–108.

Häikiö, Liisa; Sointu, Liina; Lehtonen Turo-Kimmo & Van Aerschot, Lina (2017) Lasten perusterveydenhuollon valinta. Vanhempien odotukset ja perustelut. Suomen Lääkärilehti 72 (11), 723–727.

Hoppania, Hanna-Kaisa; Karsio, Olli; Näre, Lena; Olakivi, Antero; Sointu, Liina; Vaittinen, Tiina & Zechner, Minna (2016) Hoivan arvoiset: Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Helsinki: Gaudeamus.

Sointu, L. (2017) Hoiva iäkkäiden puolisoiden suhteessa ja arjessa. Janus 25 (1), 61–67

Sointu, L. (2016) Hoiva suhteessa. Tutkimus puolisoaan hoivaavien arjesta. Acta Universitatis Tamperensis 2195. Tampere: Tampereen yliopisto.

Sointu, L. (2016) Osallisuutta ja kontrollia julkisessa tilassa. Teoksessa Antti Halmetoja, Sa Pertti Koistinen & Satu Ojala (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere University Press.

Sointu, L. (2011) Läsnäolo hoivan arjessa. Janus 19 (2), 158–173.