Haastateltavaksi tutkimukseen

Tutkimus tarkastelee omaishoidon vaikeita tunteita ja tilanteita omaishoitajan kokemana ja kertomana. Omaishoitoon liitetään tavallisesti rakkauden, hellyyden ja kiintymyksen kaltaisia tunteita. Omaishoitajan turhautumisesta, kiukusta ja suuttumisesta puolestaan usein vaietaan. Kuitenkin myös nämä tunteet kuuluvat ihmisyyteen ja jokainen ihminen suuttuu välillä – omaishoitajakin.

Tutkimuksen perustuu omaishoitajien omiin kokemuksiin siitä, kuinka vaikeiden tunteiden ja tilanteiden kanssa tullaan arjessa toimeen. Millaiset tunteet ja tilanteet koetaan vaikeina ja ehkä vaarallisinakin? Kuinka näiden tunteiden ja tilanteiden kanssa tullaan arjessa toimeen? Millaisiin arkisiin tilanteisiin ja elämänhistoriaan ne liittyvät?

Tutkimuksen nimi viittaa siihen, että julkisessa keskustelussa omaishoito nähdään usein paratiisina, jossa ei ole varjoja: jännitteitä, surua, pettymystä tai kiukkua. Kun vaikeita tunteita ja tilanteita ei tunnisteta auttamisjärjestelmässä, ihmiset jäävät yksin selviytymään vaikeisiin elämäntilanteisiin.  Tutkimuksellani haluan myötävaikuttaa siihen, että avun hakemisen ja saamisen kynnys olisi mahdollisimman matala.

Etsin haastateltavia tutkimukseeni. Haastattelut ajoittuvat syksylle 2019 sekä tarpeen mukaan myös talvelle 2020. Haastattelut ovat luottamuksellisia.

Haastatteluihin voit osallistua, jos sinulla omaisesi hoitajana on kokemusta vaikeilta tuntuvista tunteista ja tilanteista. Omat tunteesi ja toimintasi suhteessa hoivattavaan pohdituttaa, ehkä huolestuttaakin, sinua.

Osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla virallisesti omaishoitaja (eli saada omaishoidon tukea). Riittää, että toimit säännöllisesti omaisesti hoitajana.

Annan mielelläni lisätietoa kaikille osallistumisesta kiinnostuneille.

Yhteystietoni:

Liina Sointu

puhelin: 045-6712774

s-posti: liina.sointu(at)tuni.fi

Ota yhteyttä, jos osallistuminen kiinnostaa!